Акредитиран център за безопасност на движението за малки пътници
Главна информация
Политика за поверителност

Ние спазваме законовите разпоредби относно защитата на личните данни и предприемаме технически и организационни мерки за защита на всички операции, пряко или косвено свързани с лични данни, които предотвратяват неоторизирано или незаконно извличане, както и случайна загуба или унищожаване или незаконно.

За целите на обработката и изпълнението на поръчките и сключването на договора за покупко-продажба, продавачът събира личните данни на клиентите, а именно име, фамилия, длъжност, домашен адрес и адрес за доставка, телефонен номер, e-mail адрес и възраст, съгл. с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Европейския съвет от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Ние обработваме вашето име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес, за комуникация с вас, за да направите резервация и/или да отговорим на заявки и получени съобщения. Всички тези данни се съхраняват за срока на финансово-счетоводната и данъчна отчетност, изисквана от действащото законодателство.

Ние не използваме лични данни за автоматизирана обработка, създаване на профили и никога не вземаме автоматични решения за нашите потребители. Използваме технически средства за съхраняване на данни при условия на сигурност и не обработваме данни за вторични цели, несъвместими с целите, за които сме ги събрали. Ние стриктно спазваме и гарантираме поверителността на обработваните данни и не разкриваме данни, освен за постигане на вашите интереси или за изпълнение на законови задължения.

Също така, лични данни могат да бъдат предоставяни и на други компании, с които сме в партньорство, но само въз основа на ангажимент за поверителност от тяхна страна, който гарантира, че тези данни се пазят безопасно и че предоставянето на тази лична информация се извършва в съгласно действащото законодателство, както следва: доставчици на платежни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите Стоки и Услуги на пазара, доставчици на куриерски услуги, доставчици на маркетингови услуги , застрахователи и др.

Собственикът, както и операторът на този уебсайт не носят отговорност за грешки на клиентите при въвеждането на тези данни или неверни данни, предоставени от тях. Клиентът е длъжен да предостави верни и актуални данни, като носи пълна отговорност за невярността на предадената на продавача информация.

Личните данни не могат да бъдат продавани, прехвърляни или разпространявани по какъвто и да е начин на трети страни или в други държави, освен когато това е поискано от компетентните публични органи, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.

Правата на личността

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Вие се възползвате от правото на достъп и намеса върху предоставените лични данни.

Въз основа на писмена и подписана заявка, изпратена на имейл адрес office@babymatters.ro, можете да упражните следните права:

  • За потвърждение, че личните данни се обработват или не се обработват;
  • Да се ​​намеси в предадените данни;
  • Да се ​​противопоставят на обработването на данни по основателни причини;
  • Да поиска изтриване на данни, с изключение на случаите, предвидени в закона.

BabyMatters.ro няма да отдава под наем, продава, разпространява или по друг начин предоставя потребителски данни на трета страна, освен с вашето предварително разрешение.

С попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или за поръчка вие изрично декларирате и приемате, че вашите лични данни ще бъдат включени в базата данни на уебсайта BabyMatters.ro и давате своето изрично и недвусмислено съгласие всички тези лични данни да бъдат съхранява, използва и обработва с цел изпълнение на направените поръчки.