Акредитиран център за безопасност на движението за малки пътници
период на промоция: 17.11 - 01.12.2023г
„Спечелете люлеещ се стол BabyBjorn – Bliss – ограничено издание, предлагано от BABYMATTERS и TRAVELMATTERS“

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА „Спечелете рокер BabyBjorn – Bliss – ограничено издание, предлагано от BABYMATTERS и TRAVELMATTERS“
(промоционален период: 17.11 - 01.12.2023 г.)

1. ОРГАНИЗАТОР
Организатор на конкурса е SC TRAVEL MATTERS SRL – BABY MATTERS , базиран в Букурещ, Splaiul Independentei, No. 313 B, сграда C11, етаж 1, сектор 6, E-mail: info@babymatters.ro, тел.: 0769244604, регистриран в търговския регистър под номер. J40/8403/2012, с CUI RO30455870. Решението за провеждане на състезанието съгласно правилата на настоящия регламент е окончателно и задължително за участниците. Този конкурс не се организира от Instagram или Facebook.

2. ПЕРИОД НА КОНКУРСА:
Конкурсът „Спечелете люлеещ се стол BabyBjorn – Bliss – лимитирана серия, предлаган от BABYMATTERS и TRAVELMATTERS“ ще се проведе от 17.11 до 01.12.Организаторът си запазва правото по-късно да определи крайната дата на конкурса.

ТЕГЛЕНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2023 Г

3. МЯСТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Състезанието се провежда изключително в Интернет;
Право на участие има всеки посетител, който отговаря на всички условия по-долу:

- спазва състезателния механизъм;
- е румънски гражданин или пребиваващ на територията на Румъния към датата на регистрация в конкурса и е навършил 18 години към датата на участие, независимо от пол, националност или религия;
- той се съгласява с публикуването на името му, ако е победител, на страниците на Baby Matters в Instagram https://www.instagram.com/baby_matters_ro/ и Travel Matters: https://www.instagram.com/travel_matters_ro/
- потвърждава, че е прочел и разбрал този Правилник и че е напълно съгласен с посочените в него правила и условия. Ще бъдат валидирани само регистрациите на потребители, които отговарят на всички условия за участие в конкурса. Нямат право на участие служители на Организатора, сътрудници, допринесли за създаването на този уебсайт, както и техни роднини до IV степен и роднини по родство.
Правото на участие в конкурса автоматично се анулира в случай, че дадено лице предостави неверни, грешни или неподходящи данни или информация. Правото на участие ще бъде анулирано автоматично, ако Организаторът установи опити за измама на състезанието.

4. ПРАВИЛА НА КОНКУРСА:
Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на конкурса, като всяка тяхна промяна влиза в сила чрез публикуване на тази страница, която официално съдържа правилата на конкурса. В случай на промяна на настоящия Регламент, Организаторът може да уведоми участниците по имейл, но не е длъжен да го направи. В конкурса едно и също лице не може да спечели наградата два пъти.

5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА:
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В GIVEAWAY:

  • Име на конкурса: „Спечелете люлеещ се стол BabyBjorn – Bliss – ограничено издание, предлагано от BABYMATTERS и TRAVELMATTERS“
  • Конкурсът е обявен на страницата Baby Matters в Instagram https://www.instagram.com/baby_matters_ro/ и на страницата Travel Matters в Instagram https://www.instagram.com/travel_matters_ro/
  • Конкурсен период: 17.11.2023 г. - 01.12.2023 г
  • За да се регистрирате: Участниците трябва да следват Instagram акаунтите @baby_matters_ro и @travel_matters_ro
  • Тагнете 3 приятели в коментарите на страницата https://www.instagram.com/baby_matters_ro/ . Повече коментари, повече шансове за печалба. Маркиране на сметки на компании или фирми не се приема. Само за индивидуални сметки.
  • За да споделите публикацията с Giveaway on stories (споменавайки @baby_matters_ro) съгласно инструкциите за публикуване
    * Само коментари, в които се споменават валидни и активни хора, ще бъдат взети под внимание.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ:
Победителят се избира чрез теглене на жребий и се обявява в официалния акаунт на Baby Matters в Instagram https://www.instagram.com/baby_matters_ro/
Победителят подписва протокол за предаване и получаване на наградата. Той трябва да представи копие от валиден документ за самоличност.
Победителят ще получи своята награда от физическия магазин на Организатора, намиращ се в Букурещ, сектор 6, Splaiul Independentei 313 B, Novum Invest, Етаж 1, ако е от Букурещ, или ще бъде доставена с бърз куриер в страната, ако не е от Букурещ. Транспортните разходи се поемат от Организатора.

7. НАГРАДА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Наградата, присъдена на победителя, се състои от ограничено издание на люлеещ се стол от BabyBjorn.
Ако лицето, обявено за победител, не потвърди получаването на информацията за печалбата и не изпрати данните за проверка на самоличността си, съгласно инструкциите на организатора в момента на показване на победителя, в рамките на максимум 5 работни дни от датата, от обявяването и показването на резултата от Конкурса, наградата ще бъде присъдена на резервен номер 1.

8. ЗАМЯНА НА НАГРАДАТА
Спечелилият наградата не може да поиска равностойността на наградата в други обекти, които имат равностойна стойност на стойността на наградата, нито може да поиска промяна на характеристиките на наградата.

Победителят ще получи своята награда от физическия магазин на Организатора, намиращ се в Букурещ, сектор 6, Splaiul Independentei, № 313 B, Novum Invest, етаж 1. Ако не е от Букурещ, наградата ще бъде доставена на адреса споменати от него.

9. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всеки участник декларира, че е съгласен личните му данни да влизат в базата данни на Организатора с цел провеждане на конкурса и получаване на информация за нови оферти, промоции, съобщения и др. от него. Всички формуляри, участващи в конкурса, стават собственост на Организатора, който се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците или победителя в този конкурс и да ги използва в съответствие с тези Правила и действащото законодателство.

Всички абонати, участващи в конкурса, са гарантирани, в съответствие с разпоредбите на Закон №. 677/2001 следните права: право на информация (чл. 12), право на достъп до данни (чл. 13), право на намеса в данните (чл. 14), право на противопоставяне (чл. 15) , правото да не бъдете обект на индивидуално решение (чл. 17) и правото да се обърнете към съда (чл. 18).

10. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът не носи отговорност и няма да може да участва в спорове, свързани със собствеността на наградата, след като тя бъде присъдена. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата и не предоставя никаква друга гаранция, период на използване или експлоатация на наградата, предоставена в конкурса, освен тези, предоставени от вносителя на наградата.

Организаторът ще присъди наградата съгласно тези Правила, като няма задължението да води кореспонденция относно непечеливши заявки.

С участието си в този конкурс участниците се съгласяват да спазват и спазват всички разпоредби, срокове и условия на тези Правила и приложимото законодателство. Записването в този конкурс означава за участниците безусловно и неотменимо придържане към неговите условия.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Организаторът определя продължителността на този конкурс.

Това състезание може да приключи и в случай на събитие, което представлява непреодолима сила или в случай на невъзможност на Организатора, по независещи от неговата воля причини, да продължи това състезание.

12. ТАКСИ И СВЪРЗАНИ ДАНЪЦИ
Организаторът не носи отговорност за плащането на други данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда, те са отговорност на печелившото лице.

13. СПОРОВЕ
В случай на възникнали спорове между Организатора и участниците в състезанието, те ще се разрешават по взаимно съгласие. Ако не е възможно да се разрешат спорове по взаимно съгласие, страните, участващи в спора, ще отнесат спора за разрешаване до компетентните румънски съдилища.